Root Catalog / ไก่ เป็ด ขาหมู / 73 หมูกรอบปลอม E1 ขนาดกว้าง 17 ยาว 31 CM ชิ้นละ1‚500


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
73
หมูกรอบปลอม E1 ขนาดกว้าง 17 ยาว 31 CM ชิ้นละ1‚500

หมูกรอบปลอม E1 - ขนาดกว้าง 17 ยาว 31 หนา 4.5 CM ชิ้นละ1,500 บาท

 
 none

ย้อนกลับ