Root Catalog / ไก่ เป็ด ขาหมู / 72 หมูกรอบปลอม E2 กว้าง 20 ยาว 23 cm ชิ้นละ 800


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
72
หมูกรอบปลอม E2 กว้าง 20 ยาว 23 cm ชิ้นละ 800

หมูกรอบปลอม E2 - ขนาด กว้าง 20 ยาว 23 หนา 6  CM  ชิ้นละ 800 บาท

 
 


none

ย้อนกลับ