Root Catalog / ไก่ เป็ด ขาหมู / 71 หมูกรอบปลอม E3 กว้าง 4.5 ยาว16 cm ชิ้นละ 300


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
71
หมูกรอบปลอม E3 กว้าง 4.5 ยาว16 cm ชิ้นละ 300

หมูกรอบปลอม E3 - ขนาด กว้าง 4.5 ยาว16 หนา 5.5  CM  ชิ้นละ 300 บาท

 
 

none

ย้อนกลับ