Root Catalog / ไก่ เป็ด ขาหมู / 75 หมูแดงD1 ขนาด กว้าง 10 ยาว 37 CM ชิ้นละ 1‚000


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
75
หมูแดงD1 ขนาด กว้าง 10 ยาว 37 CM ชิ้นละ 1‚000

หมูแดงD1 ขนาด กว้าง 8-10 ยาว 37 หนา 3.5 CM ชิ้นละ 1,000

 
 

none

ย้อนกลับ