Root Catalog / ไก่ เป็ด ขาหมู / 70  หมูกรอบ E3 ชุด 4 ชิ้น ชุดละ 1500 บาท


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
70
หมูกรอบ E3 ชุด 4 ชิ้น ชุดละ 1500 บาท

หมูกรอบ E3 ชุด 4 ชิ้น

- มีหมูกรอบ 4 ชิ้น ชิ้นละ 300×4=1,200 บาท

- ตะขอเกี่ยว 1 ชุด ราคา 200 บาท

- ค่าจัดส่ง100

- รวม 1,500 บาท

 
 

none

ย้อนกลับ