ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ใหม่นี้

 http://www.piakresin.com


Root Catalog / สินค้ายอดนิยม
NEW!
91
หมูกรอบปลอม F3 กว้าง 9 ยาว 23 หนา 5 cm

NEW!
90
หมูกรอบปลอม F2 กว้าง 14 ยาว 23 หนา 5 cm

NEW!
89
หมูกรอบปลอม F1 กว้าง 23 ยาว 23 หนา 5 cm บั้ง 2.5 c

NEW!
88
เนื้อหมูสดA กว้าง14 ยาว32 cm ราคา 1‚000 บ.

87
เนื้อหมูสดB กว้าง7 ยาว33 cm ชิ้นละ 400 บาท

86
เนื้อหมูสดC กว้าง7 ยาว28 cm ชิ้นละ 400 บาท

85
เนื้อหมูสดD กว้าง4 ยาว28 cm ชิ้นละ 300 บาท

84
เนื้อวัวสดA กว้าง14 ยาว32 cm ราคา 1‚000 บ.

83
เนื้อวัวสดB กว้าง7 ยาว33 cm ชิ้นละ 400 บาท

82
เนื้อวัวสดC กว้าง7 ยาว28 cm ชิ้นละ 400 บาท

81
เนื้อวัวสดD กว้าง4 ยาว28 cm ชิ้นละ 300 บาท

80
เป็ดสด เป็ดปั๊วฉ่าย ปลอม ตัวละ 1‚300 บาท

78
เป็ดสด เป็ดเชอรี่ ปลอม ตัวละ 1‚100 บาท

76
สะโพกไก่ต้ม ปลอม ชิ้นละ 150 บาท

75
หมูแดงD1 ขนาด กว้าง 10 ยาว 37 CM ชิ้นละ 1‚000

74
หมูแดงD2 ขนาด กว้าง 11 ยาว 35 CM.ชิ้นละ 1‚000

73
หมูกรอบปลอม E1 ขนาดกว้าง 17 ยาว 31 CM ชิ้นละ1‚100

72
หมูกรอบปลอม E2 กว้าง 20 ยาว 23 cm ชิ้นละ 800

71
หมูกรอบปลอม E3 กว้าง 4.5 ยาว16 cm ชิ้นละ 300

70
หมูกรอบ E3 ชุด 4 ชิ้น ชุดละ 1500 บาท

ุ69
หมูกรอบ E3 ชุด 6 ชิ้น ชุดละ 2000 บาท

68
หมูกรอบชาชู ปลอม กว้าง 10 ยาว 26 cm ชิ้นละ 800

67
ไก่พะโล้ปลอม 4 โล ตัวละ 900 บาท

66
ไก่พะโล้ปลอม ขนาด 3 โล ตัวละ 690 บาท

ุ65
ไก่พะโล้ ปลอม ขนาด 2 โล ตัวละ 590 บาท

ุ64
หมูแดง C1 ยาว 37.5 cm ชิ้นละ 800 บาท

63
หมูแดง C2 ยาว 33 cm ชิ้นละ 400 บาท

62
หมูแดง C3 ยาว 29 cm ชิ้นละ 400 บาท

61
หมูแดงC4 ยาว 27 cm ชิ้นละ 300 บาท

60
หัวหมูพะโล้ปลอม เรซิ่น หัวละ 2‚500 บาท

59
ขาหมูคากิใส่กะละมัง ขนาด 36 cm ราคา 4‚000 บาท

58
ขาหมูใส่กะละมัง ขนาด 36 cm ราคา 3‚500 บาท

57
ขาหมูคากิใส่ถาด ขนาด 35 cm ถาดละ 2‚500 บาท

56
ขาหมูใหญ่ ใหม่ ปลอมขนาด 3.2 โล ขาละ1300 บ.

55
ขาหมู ปลอมขนาด 2.2 โล กว้าง17ยาว 22 cm ขาละ800 บ.

54
ข้อคากิ ปลอม เรซิ่น ชิ้นละ 100 บาท

53
คากิ ปลอม เรซิ่น ชิ้นละ 300 บาท

52
เนื้อวัว กลาง 400 เล็ก 300 บาท ยาว 28 cm

51
น่องไก่ ปลอม เรซิ่น ใหญ่ 100 เล็ก 70 บาท

50
ไก่ย่างวิเชียน ราคา 1‚300 บาท

49
ไก่ต้มปลอมคอพับ 1โล กว้าง 16 ยาว 22 cm ตัวละ 490

48
ไก่ต้มคอพับปลอม 5 โล กว้าง 25ยาว 30cm ตัวละ1‚400บ.

47
ไก่ต้มปลอมคอพับ4.3 โล กว้าง21ยาว30cm ตัวละ900บ.

46
ไก่ต้มปลอมคอพับ 3 โล กว้าง19 ยาว 26 cm ตัวละ690 บ

45
ไก่ต้มปลอมคอพับ 2 โล กว้าง17 ยาว 25 cm ตัวละ590 บ

44
ไก่ต้มปลอมคอตรง 3.8 โล กว้าง20 ยาว40cmตัวละ990 บ

43
ไก่คอเชิด3.5 โล กว้าง 20 ยาว 40 cm ตัวละ 990 บาท

42
ไก่ย่าง ไก่อบ ปลอม ขนาด 3 โล ตัวละ 1‚300 บาท

41
ไก่ย่าง ปลอม ขนาด 2 โล ตัวละ 1‚100 บาท

40
น่องไก่ทอดใหญ่ ปลอม ชิ้นละ 200 บาท

39
น่องไก่ตอน ติดสะโพก ปลอม ใหญ่ 300 ‚ เล็ก 150 บาท

38
น่องไก่ ทอด ติดสะโพก ปลอม ใหญ่ 300 ‚เล็ก 150 บาท

37
ไก่ทอด KFC ปลอม น่อง สะโพก ปีก ชิ้นละ 150 บาท

36
เป็ดพะโล้ เป็ดเชอร์รี่ ปลอม ยาว31 cm ตัวละ1100บ.

35
เป็ดย่างA ยาว 45 cm ตัวละ 1200 บ.

34
เป็ดย่างB กว้าง 17 ยาว 42 cm ตัวละ 1‚000

33
เป็ดย่างC ตัวละ 1700 บ.

32
เป็ดพะโล้ ปั๊วฉ่าย ปลอม ยาว 34 cm ตัวละ 1300 บ.

31
หมูกรอบปลอม D1 ขนาด 25x25 cm ชิ้นละ1‚000 บาท

30
หมูกรอบปลอม D2 ขนาด 13x25 cm ชิ้นละ 400 บาท

29
หมูกรอบปลอม D3 ขนาด 13x15 cm ชิ้นละ 150 บาท

28
หมูกรอบปลอม C1 กว้าง 30 ยาว 36 cm ชิ้นละ 2‚500 บาท

27
หมูกรอบปลอม C2 กว้าง 21 ยาว 30 cm ชิ้นละ 800 บาท

26
หมูกรอบปลอม C3 กว้าง 13 ยาว 30 cm ชิ้นละ 600 บาท

25
หมูกรอบปลอม C4 กว้าง 9 ยาว 29 cm ชิ้นละ 400 บาท

24
หมูกรอบปลอม B1 กว้าง 28 ยาว 33 cm ชิ้นละ 2‚000 บ

23
หมูกรอบปลอม B2 กว้าง 17 ยาว 33 cm ชิ้นละ 1‚000 บ

22
หมูกรอบปลอม B3 กว้าง 12 ยาว 29 cm ชิ้นละ 600 บ

21
หมูกรอบปลอม B4 กว้าง 9 ยาว 28 cm ชิ้นละ 400 บ.

20
หมูกรอบปลอม A1 กว้าง 24 ยาว 31 cm ราคา 1‚500 บาท

19
หมูกรอบปลอม A2 กว้าง 12 ยาว 31cm ชิ้นละ800 บาท

18
หมูกรอบปลอมA3 กว้าง 9 ยาว 31 cm ชิ้นละ 500 บาท

17
หมูกรอบปลอม A4 กว้าง 8 ยาว 26 cm ชิ้นละ 400 บาท

16
กุนเชียง ใหญ่เส้นละ250 เล็กเส้นละ200 บาท

15
หมูแดงB1 ยาว 29 cm ราคาชิ้นละ 500 บาท

14
หมูแดงB2 ยาว 31 cm ราคาชิ้นละ 400 บาท

13
หมูแดงB3 ยาว 28 cm ราคาชิ้นละ 300 บาท

12
หมูแดงA1 ยาว 29 cm ราคาชิ้นละ 500 บาท

11
หมูแดงA2 ยาว 28 cm ราคาชิ้นละ 400 บาท

10
หมูแดงA3 ยาว 28 cm ราคาชิ้นละ 300 บาท

9
หมูแดงE1 ยาว 36 และ 40 cm เส้นละ 1‚000 บาท

8
ผ้าขี้ริ้ว สไบนาง ใหญ่ กว้าง21 ยาว31 ราคา 1‚000 บ.

7
ผ้าขี้ริ้ว สไบนาง เล็ก กว้าง16 ยาว23 ราคา 400 บ.

6
ตับใหญ่ กว้าง24 ยาว32 ราคา 1‚000 บ.

5
ตับเล็ก กว้าง16 ยาว29 ราคา 400 บใ

4
ข้าวมันไก่ เรซิ่น โมเดลอาหาร ปลอม จานละ 900 บาท

3
ข้าวหมูแดง โมเดลอาหารปลอมเรซิ่น จานละ 900

2
ข้าวหมูกรอบ เรซิ่น โมเดลอาหาร ปลอม จานละ 900 บาท

1
ข้าวขาหมู เรซิ่น โมเดลอาหาร ปลอม จานละ 900 บาท

                                                                                                                                                                                     เป็ดย่างปลอมC กว้าง 22 ยาว 47 cm ตัวละ 1,700 บาท

เป็ดย่างปลอมB กว้าง 17 ยาว 42 cm ตัวละ 1,000 บาท

ไก่ต้มปลอม คอพับ ขนาด 5 โล กว้าง 25 ยาว 31 cm ตัวละ 1,400 บาท


ไก่ต้มปลอม คอพับ ขนาด 4.3 โล กว้าง 21 ยาว 30 cm ตัวละ 900 บาท

 

ไก่ต้มปลอมขนาด 3.8 โล กว้าง 20 ยาว 40 cm ตัวละ 990 บาท

 

ไก่คอเชิด 3.5โล กว้าง 20 ยาว 40 cm ตัวละ 990 บาท

 

ไก่ต้มปลอมคอพับ ขนาด 3 โล กว้าง 19 ยาว 26 cm ตัวละ 690 บาท  


ไก่ต้มปลอมคอพับ ขนาด 2 โล กว้าง 17 ยาว 25 cm ตัวละ 590 บาท  

 

ไก่ต้มปลอมคอพับ ขนาด 1 โล กว้าง 16 ยาว 22 cm ตัวละ 490บาท

 

น่องไก่ตอน ติดสะโพก ปลอมใหญ่ ชิ้นละ 300 ‚ เล็ก ชิ้นละ 150 บาท

 

น่องไก่พะโล้ ติดสะโพก ปลอม ใหญ่ชิ้นละ 300 , เล็ก 150 บาท

 

น่องไก่ทอด ติดสะโพก ปลอม ใหญ่ ชิ้นละ 300 ‚ เล็ก ชิ้นละ 150 บาท

 

ไก่ทอด KFC ปลอม ชิ้นละ 150 บาท

 

เป็ดพะโล้ ปั๊วฉ่าย ปลอม ยาว 34 cm ตัวละ 1300 บาท
 

  

เป็ดพะโล้ เป็ดเชอร์รี่ ปลอม ยาว 31 cm ตัวละ 1100 บาท

 

เป็ดสด เป็ดเชอรี่ ปลอม ตัวละ 1‚100 บาท
 

เป็ดต้ม เป็ดเชอรี่ ปลอม ตัวละ 1‚100 บาท
 

เป็ดสด เป็ดปั๊วฉ่าย ปลอม ตัวละ 1‚300 บาท

 

เป็ดต้ม เป็ดปั๊วฉ่าย ปลอม ตัวละ 1‚300 บาท

 

ขาหมูใหญ่  ปลอมขนาด 3.2 โล ขาละ1300 บ.

 

 ขาหมูพะโล้ ปลอม ขนาด 2.2 โล ราคา ขาละ 800 บาท

 

คากิ ปลอม ขาละ 150 บาท

 

ขัอคากิ ปลอม ชิ้นละ 100 บาท

 

ขาหมูใส่กะละมัง ปลอม 4,000 บาท ค่าจัดส่ง 300 บาท

 

ไก่ย่างวิเชียน ราคา 1‚300 บาท

 

ไก่พะโล้ปลอม ขนาด 3 โล กว้าง 19 ยาว 26 cm ตัวละ 690 บาท

 

ไก่ย่าง ไก่อบ ปลอม ขนาด 3 โล กว้าง 19 ยาว 26 cm  ตัวละ 1‚300 บาท
 

หมูกรอบปลอม A1 กว้าง 24 ยาว 31 cm แผ่นละ 1,500


หมูกรอบปลอม A2 กว้าง 12 ยาว 31 cm ราคาชิ้นละ 800


หมูกรอบปลอม A3 กว้าง 9 ยาว 31 cm ราคาชิ้นละ 500 

หมูกรอบปลอม A4 กว้าง 8 ยาว 26 cm ราคาชิ้นละ 400 

 


หมูกรอบปลอม B1 กว้าง 28 ยาว 33 cm ชิ้นละ 2‚000 

 

หมูกรอบปลอม B2 กว้าง 17 ยาว 33 cm ชิ้นละ1‚000 

 

หมูกรอบปลอม B3 กว้าง 12 ยาว 29 cm ชิ้นละ 600 

 

หมูกรอบปลอม B4 กว้าง 9 ยาว 28 cm ชิ้นละ 400

 

หมูกรอบปลอม C1 กว้าง 30 ยาว 36 cm ชิ้นละ 2,500 

 

หมูกรอบปลอม C2 กว้าง 21 ยาว 30 cm ชิ้นละ 800

 

หมูกรอบปลอม C3 กว้าง 13 ยาว 30 cm ชิ้นละ 600 

 

หมูกรอบปลอม C4 กว้าง 9 ยาว 29 cm ชิ้นละ 400

 

หมูกรอบปลอม D1 ขนาด 25x25 cm ชิ้นละ 1‚000 
 

หมูกรอบปลอม D2 ขนาด 13x25 cm ชิ้นละ 400 

 

หมูกรอบปลอม D3 ขนาด 13x15 cm ชิ้นละ 150 

 

หมูกรอบปลอม E1 - ขนาดกว้าง 17 ยาว 31 หนา 4.5 CM ชิ้นละ1,100 

 

หมูกรอบปลอม E2 - ขนาด กว้าง 20 ยาว 23 หนา 6  CM  ชิ้นละ 800 

 

หมูกรอบปลอม E3 - ขนาด กว้าง 4.5 ยาว16 หนา 5.5  CM  ชิ้นละ 300 

 

  หมูกรอบ E3 ชุด 4 ชิ้น

- มีหมูกรอบ 4 ชิ้น ชิ้นละ 300×4=1,200 บาท

- ตะขอเกี่ยว 1 ชุด ราคา 200 บาท

- ค่าจัดส่ง100

- รวม 1,500 บาท

 

  หมูกรอบ E3 ชุด 6 ชิ้น

- มีหมูกรอบ 6 ชิ้น ชิ้นละ 300×6=1,800 บาท

- ตะขอเกี่ยว 1 ชุด ราคา 200 บาท

- ค่าจัดส่ง 100 บาท

- รวม 2,100 บาท

- ลดพิเศษเหลือ 2,000 บาท

 

หมูกรอบชาชู ปลอม กว้าง 10 ยาว 26 หนา 8 cm ชิ้นละ 800 บาท

 

หมูกรอบปลอม F1 กว้าง 23 ยาว 23 หนา 5 cm บั้ง 2.5 cm ชิ้นละ 800 บาท

 

หมูกรอบปลอม F2 กว้าง 14 ยาว 23 หนา 5 cm บั้ง 2.5 cm ชิ้นละ 600 บาท

 

หมูกรอบปลอม F3 กว้าง 9 ยาว 23 หนา 5 cm บั้ง 2.5 cm ชิ้นละ 400 บาท

 

หมูแดงA1=500บ.   A2=400บ.  A3=300บ.


หมูแดงB1=500บ.    B2=400บ.    B3=300บ.

   C1=800    C2=400    C3=400    C4=300

หมูแดงD1 ขนาด กว้าง 8-10 ยาว 37 หนา 3.5 CM ชิ้นละ 1,000 บาท

หมูแดงD2 ขนาด กว้าง 11 ยาว 35 หนา 4 CM ชิ้นละ 1‚000 บาท

กุนเชียงใหญ๋ ยาว26 cm เส้นละ 300 คู่ละ 500 บาท

กุนเชียงเล็ก  ยาว21 cm เส้นละ 250 คู่ละ 400 บาท

 

ป็ดย่างปลอมA ยาว 45 cm ราคาตัวละ 1,200 บาท 


 

ผ้าขี้ริ้ว ปลอม ยาว 33 cm ราคา ชิ้นละ 1,000 บาท

 

ตับชิ้นใหญ่ ปลอม ยาว 31 cm ชิ้นละ 1,000 บาท

 

พืชผัก สวนครัว ปลอม

 

น้ำแข็งปลอมใหญ่มน ครึ่งกิโลกรัมละ 300 บาท

น้ำแข็งปลอมเล็ก ครึ่งกิโลกรัมละ 300 บาท

ผักกวางตุ้ง ไต้หวัน ปลอม ใหญ่ 150 เล็ก 100 บาท

ผักชีปลอม A ช่อละ 99 บาท

ผักชีปลอม C ช่อละ 80 บาท

กระชาย ปลอม ชิ้นละ45 บาท

เม็ดพริกไทยพวง ดินญี่ปุ่น กิ่งละ 35 บาท

ใบมะกรูด ปลอม ดินญี่ปุ่น กิ่งละ 50 บาท

ตะไคร้ ปลอม ดินญี่ปุ่น ก้านละ 40 บาท

ข้าวโพดอ่อน ปลอม ดินญี่ปุ่น ชิ้นละ 35 บาท

ถั่วงอก ปลอม ดินญี่ปุ่น ขีดละ 150 บาท

มะเขือพวง ปลอม พวงละ 35 บาท

ข่า เรซิ่น ปลอม ชิ้นละ 65 บาท

ขิง ปลอม ชิ้นละ 65 บาท

ผักกาดขาวเขียว ลุ้ย  หัวละ 150 บาท

คะน้า ดินญี่ปุ่น ปลอม ต้นละ 100 บาท

ผักบุ้ง ดินญี่ปุ่น ปลอม ยาว 33 cm ต้นละ 30 บาท

ผักบุ้งยาว ดินญี่ปุ่น  ยาว 50 cm ต้นละ 40 บาท

ต้นหอม ดินญี่ปุ่น ปลอม ยาว 27 cm ต้นละ 30 บาท

ต้นหอมใหญ่ ดินญี่ปุ่น ยาว 32 cm ต้นละ 60 บาท

ผักหอม ดินญี่ปุ่น ปลอม ช่อละ 80 บาท

คื่นช่าย ปลอม ช่อละ 90 บาท

ผักกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ปลอม กิ่งละ 80 บาท

ผักกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กำละ 300 บาท มี 4 กิ่ง

มะระ ปลอม เรซิ่น ยาว 35 cm ลูกละ 300 บาท

ถั่วฝักยาวโฟมปลอม 1 มัดมี 6 เส้น มัดละ 150 บาท

กะหล่ำปลี โฟม ปลอม หัวละ 150  บาท

กะหล่ำปลีโฟม เขียว ม่วง เล็ก ปลอม ลูกละ 100 บ.

กะหล่ำปลี เรซิ่น ปลอม ลูกละ 250บาท

กะหล่ำปลีม่วง เรซิ่น ปลอม ลูกละ 250 บาท

ผ้กกาดขาว เรซิ่น ปลอม หัวละ 250 บาท

ผักกาดขาว โฟม ปลอม หัวละ 150 บาท

กะหล่ำดอก เรซิ่นปลอม ลูกละ 200 บาท

บร็อคโคลี่ เรซิ่นปลอม ลูกละ 200 บาท

พริกชี้ฟ้าปลอมช่อใหญ่ ช่อละ 60 บาท

พริกหวาน พริกหยวก ปลอม ลูกละ 45 บาท

พริกขี้หนูเม็ดเล็ก ช่อละ 60 บาท

พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ ช่อละ 80 บาท

พริกหนุ่มA พริกชี้ฟ้า ยาว 7 นิ้ว เม็ดละ 45 บาท

พริกหนุ่มB พริกชีฟ้า ยาว 7 นิ้ว เม็ดละ 45 บาท

พริกแห้งพวงใหญ่ พวงละ 150 บาท

พริกแห้งพวงเล็ก พวงละ 80 บาท

กระเทียมพวงเล็ก พวงละ 120 บาท

หอมแดงพวง กระเทียมพวง ปลอมพวงละ 150 บาท

กระเทียมเม็ด เม็ดละ 7 บาท

กระเทียมช่อ 3 เม็ด ช่อละ 45 บาท

แตงกวา ปลอม ลูกละ 35 บาท

แตงร้าน ปลอม ลูกละ 50 บาท 

แครอทหัวแฉก ปลอม ลูกละ 45 บาท

แครอท ปลอม ลูกละ 45 บาท

ฟัก ฟักเขียว ชิ้นละ 50 บาท 

ฟักทอง ใหญ่ชิ้นละ 200 เล็กชิ้นละ 120


ใบผักหอมยาง ล้างได้ เหนียวทน ใบละ 45 บาท

ใบตอง กว้าง 16 ยาว 41 cm ใบละ 100 บาท

ไข่ไก่ปลอม เบอร์ 2 ลูกละ 25 บาท

ไข่ไก่ปลอม เบอร์ 2 ลูกละ 35 บาท

ไข่เค็มปลอม เบอร์ 2 ลูกละ 25 บาท

ไข่เยี่ยวม้าปลอม เบอร์ 2 ลูกละ 25 บาท

มะเขือเทศเหลี่ยม ปลอม ลูกละ 35 บาท

มะเขือเทศกลม ปลอม ลูกละ 35 บาท

มะเขือเทศกลมอ้วน ปลอม ลูกละ 35 บาท

มะเขือเทศสีดา ปลอม  ลูกละ 15 บาท

มะเขือเทศอ้วนใหญ่ ปลอม ลูกละ 40 บาท

หัวหอมใหญ่ ปลอม ลูกใหญ่ 45 ลูกเล็ก 35 บาท

หอมแดง หอมแขก ปลอม ลูกละ 45 บาท

มะเขือเปราะ ปลอม ลูกละ 35 บาท

มะกรูด ปลอม ลูกละ 40 บาท

มะนาว ปลอม ลูกละ 35 บาท

หอมแดงพวง 6 เม็ด พวงละ 50 บาท

ข้าวโฟ ปลอม ฝักละ 35 บาท


มะเขือยาว มะเขือม่วง ปลอม ลูกละ 45 บาท

กล้วยหอมปลอม ใบละ 45 บาท

แอปเปิ้ลปลอม วอชิงตัน ลูกละ 45 บาท

ส้มสายรุ้ง ปลอม ลูกละ 45 บาท

ส้ม ปลอม ลูกละ 45 บาท

แตงโมซีกเล็ก ชิ้นละ 35 บาท

แตงโมซีกใหญ่ ชิ้นละ 45 บาท

สตอเบอรี่A ลูกละ 20 บาท

สตอเบอรี่B ลูกละ 25 บาท

มะม่วง ปลอม ลูกละ 45 บาท

ข้าวโพดสุก ปลอม ฝักละ 45 บาท

มะละกอปลอม เล็ก 60 กลาง 150 ใหญ่ 200 บาท

ส้มเขียวหวานมีใบ ปลอม ลูกละ 45 บาท

สับปะรด ปลอม ลูกละ 150 บาท

ฝรั่งปลอม ลูกละ 45 บาท


มะพร้าว ปลอม ลูกละ 250 บาท

มะพร้าว ผ่าหัว ลูกละ 200 บาท

บะหมี่เหลือง เรซิ่น ก้อนละ 50 บาท

ปลาเส้นหั่น ฮือก้วยหั่นปลอม เรซิ่น ชิ้นละ 10 บาท

ปลาเส้นปลอม ฮือก้วยปลอม เรซิ่น เส้นละ 150 บ.

เกี้ยวทอดปลอม เรซิ่น ชิ้นละ 30 บาท

ลูกชิ้นปลา ลักบี้ ปลอม ดินญี่ปุ่น ลูกละ 8 บาท

ลูกชิ้นปลา ปลอม ดินญี่ปุ่น ลูกละ 8 บาท

ลูกชิ้นหมู ปลอม ดินญี่ปุ่น ลูกละ 8 บาท

ลูกชิ้นเนื้อ ปลอม ดินญี่ปุ่น ลูกละ 8 บาท

ลูกชิ้นเอ็นหมู ปลอม ดินญี่ปุ่น ลูกละ 8 บาท

ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ ปลอม ดินญี่ปุ่น ลูกละ 8 บาท

ลูกชิ้นกุ้งทอด ปลอม ดินญี่ปุ่น ลูกละ 8 บาท

 

พืช ผัก สวนครัว ผลไม้ ปลอม โมเดลพีชผักปลอม

ต้นผักชี,ใบมะกรูด,ต้นคื่นช่าย,ต้นใบกระเพรา,เม็ดพริกไทยพวง,ใบผักหอมยาง,ตระไคร้,ข้าวโพดอ่อน,ถั่วงอก,มะเขือพวง,กระชาย,ขิง,คะน้า,ต้นหอม,ผักบุ้ง,ผักหอม,ผักกาดขาว,ผักกวงตุ้งไต้หวัน,ถั่วฝักยาว,กะหล่ำปลี,กะหล่ำดอก,บร็อกโคลี,มะระ,พริกหวาน,พริกหยวก,พริกขี้หนู,พริกชี้ฟ้า,พริกแห้ง,กระเทียมพวง,หอมแดงพวง,แตงล้าน,แตงกวา,แครอท,ไข่ไก่,มะเขือเทศ,มะเขือเทศสีดา,หอมหัวใหญ่,หอมแดง,หอมแขก,มะนาว,หัวไชเท้า,ข้าวโพด,มะเขือยาว,ส้มสายรุ้ง,แอปเปิ้ล,แตงโมซีก,กล้วยหอม,มะม่วง,มะละกอ,องุ่น,แคนตาลูป,ฝรั่ง,มะพร้าว,สับปะรด ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ 

ลูกชิ้นปลา ปลาเส้น ฮือกล้วย

 


http://www.piakresin.com