ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ใหม่นี้

 www.เปี๊ยกเรซิ่น.com


Root Catalog / สินค้ายอดนิยม
NEW!
68
เนื้อหมูสด ปลอม ยาว 28 cm ชิ้นละ 300 บาท

NEW!
67
ไก่พะโล้ปลอม 4 โล ตัวละ 1‚300 บาท

NEW!
66
ไก่พะโล้ปลอม ขนาด 3 โล ตัวละ 1‚200 บาท

NEW!
ุ65
ไก่พะโล้ ปลอม ขนาด 2 โล ตัวละ 1‚100 บาท

ุ64
หมูแดง C1 ยาว 37.5 cm ชิ้นละ 800 บาท

63
หมูแดง C2 ยาว 33 cm ชิ้นละ 400 บาท

62
หมูแดง C3 ยาว 29 cm ชิ้นละ 400 บาท

61
หมูแดงC3 ยาว 27 cm ชิ้นละ 300 บาท

60
หัวหมูพะโล้ปลอม เรซิ่น หัวละ 2‚500 บาท

59
ขาหมูคากิใส่กะละมัง ขนาด 36 cm ราคา 4‚000 บาท

58
ขาหมูใส่กะละมัง ขนาด 36 cm ราคา 3‚500 บาท

57
ขาหมูคากิใส่ถาด ขนาด 35 cm ถาดละ 2‚500 บาท

56
ขาหมูใหญ่ ใหม่ ปลอมขนาด 3.2 โล ขาละ1400 บ.

55
ขาหมู ปลอมขนาด 2.2 โล กว้าง17ยาว 22 cm ขาละ1200 บ.

54
ข้อคากิ ปลอม เรซิ่น ชิ้นละ 100 บาท

53
คากิ ปลอม เรซิ่น ชิ้นละ 300 บาท

52
เนื้อวัว กลาง 400 เล็ก 300 บาท ยาว 28 cm

51
น่องไก่ ปลอม เรซิ่น ใหญ่ 100 เล็ก 70 บาท

50
ไก่ย่างวิเชียน ราคา 1‚300 บาท

49
เนื้อหมูสด ยาว 28 cm เส้นละ 400 บาท

48
ไก่ต้มคอพับปลอม 5 โล กว้าง 25ยาว 30cm ตัวละ1‚400บ.

47
ไก่ต้มปลอมคอพับ4.3 โล กว้าง21ยาว30cm ตัวละ1‚300บ.

46
ไก่ต้มปลอมคอพับ 3 โล กว้าง19 ยาว 26 cm ตัวละ1200 บ

45
ไก่ต้มปลอมคอพับ 2 โล กว้าง17 ยาว 25 cm ตัวละ1100 บ

44
ไก่ต้มปลอมคอตรง 3.8 โล กว้าง20 ยาว40cmตัวละ1200 บ

43
ไก่คอเชิด3.5 โล กว้าง 20 ยาว 40 cm ตัวละ 1‚200 บาท

42
ไก่ย่าง ไก่อบ ปลอม ขนาด 3 โล ตัวละ 1‚300 บาท

41
ไก่ย่าง ปลอม ขนาด 2 โล ตัวละ 1‚100 บาท

40
น่องไก่ทอดใหญ่ ปลอม ชิ้นละ 200 บาท

39
น่องไก่ตอน ติดสะโพก ปลอม ใหญ่ 300 ‚ เล็ก 150 บาท

38
น่องไก่ ทอด ติดสะโพก ปลอม ใหญ่ 300 ‚เล็ก 150 บาท

37
ไก่ทอด KFC ปลอม น่อง สะโพก ปีก ชิ้นละ 150 บาท

36
เป็ดพะโล้ เป็ดเชอร์รี่ ปลอม ยาว31 cm ตัวละ1200บ.

35
เป็ดย่างA ยาว 45 cm ตัวละ 1200 บ.

34
เป็ดย่างB กว้าง 17 ยาว 42 cm ตัวละ 1‚400

33
เป็ดย่างC ตัวละ 1800 บ.

32
เป็ดพะโล้ ปั๊วฉ่าย ปลอม ยาว 34 cm ตัวละ 1400 บ.

31
หมูกรอบปลอม D1 ขนาด 25x25 cm ชิ้นละ1‚500 บาท

30
หมูกรอบปลอม D2 ขนาด 13x25 cm ชิ้นละ 700 บาท

29
หมูกรอบปลอม D3 ขนาด 13x15 cm ชิ้นละ 300 บาท

28
หมูกรอบปลอม C1 กว้าง 30 ยาว 36 cm ชิ้นละ 3‚000 บาท

27
หมูกรอบปลอม C2 กว้าง 21 ยาว 30 cm ชิ้นละ 1‚500 บาท

26
หมูกรอบปลอม C3 กว้าง 13 ยาว 30 cm ชิ้นละ 1‚000 บาท

25
หมูกรอบปลอม C4 กว้าง 9 ยาว 29 cm ชิ้นละ 600 บาท

24
หมูกรอบปลอม B1 กว้าง 28 ยาว 33 cm ชิ้นละ 2‚500 บ

23
หมูกรอบปลอม B2 กว้าง 17 ยาว 33 cm ชิ้นละ 1‚500 บ

22
หมูกรอบปลอม B3 กว้าง 12 ยาว 29 cm ชิ้นละ 1‚000 บ

21
หมูกรอบปลอม B4 กว้าง 9 ยาว 28 cm ชิ้นละ 600 บ.

20
หมูกรอบปลอม A1 กว้าง 24 ยาว 31 cm ราคา 2‚000 บาท

19
หมูกรอบปลอม A2 กว้าง 12 ยาว 31cm ชิ้นละ1200 บาท

18
หมูกรอบปลอมA3 กว้าง 9 ยาว 31 cm ชิ้นละ 600 บาท

17
หมูกรอบปลอม A4 กว้าง 8 ยาว 26 cm ชิ้นละ 500 บาท

16
กุนเชียง ใหญ่เส้นละ300 เล็กเส้นละ250 บาท

15
หมูแดงB1 ยาว 29 cm ราคาชิ้นละ 500 บาท

14
หมูแดงB2 ยาว 31 cm ราคาชิ้นละ 400 บาท

13
หมูแดงB3 ยาว 28 cm ราคาชิ้นละ 300 บาท

12
หมูแดงA1 ยาว 29 cm ราคาชิ้นละ 500 บาท

11
หมูแดงA2 ยาว 28 cm ราคาชิ้นละ 400 บาท

10
หมูแดงA3 ยาว 28 cm ราคาชิ้นละ 300 บาท

9
หมูแดงD1 ยาว 36 และ 40 cm เส้นละ 1‚000 บาท

8
เนื้อวัวสด ปลอม ยาว 31 cm ราคา 1‚000 บาท

7
เนื้อหมูสด ปลอม ยาว 31 cm ราคา 1‚000 บาท

6
ผ้าขี้ริ้ว ใหญ่ 1‚000 เล็ก 400 บาท

5
ตับชิ้นใหญ่ 31 cm 1‚000 บ. เล็ก 28 cm 400 บ.

4
ข้าวมันไก่ เรซิ่น โมเดลอาหาร ปลอม จานละ 900 บาท

3
ข้าวหมูแดง โมเดลอาหารปลอมเรซิ่น จานละ 900

2
ข้าวหมูกรอบ เรซิ่น โมเดลอาหาร ปลอม จานละ 900 บาท

1
ข้าวขาหมู เรซิ่น โมเดลอาหาร ปลอม จานละ 900 บาท

                                                                                                                                                                                          2โล           3โล             4โล              5โล             3.5โล         3.8โล

เป็ดย่างปลอมC ตัวละ 1,800 บาท

เป็ดย่างฺปลอมB กว้าง 17 ยาว 42 cm ตัวละ 1,400 บาท

ไก่ต้มปลอม คอพับ ขนาด 5 โล กว้าง 25 ยาว 31 cm ตัวละ 1,400 บาท


ไก่ต้มปลอม คอพับ ขนาด 4.3 โล กว้าง 21 ยาว 30 cm ตัวละ 1,300 บาท

 

ไก่ต้มปลอมขนาด 3.8 โล กว้าง 20 ยาว 40 cm ตัวละ 1,200 บาท

 

ไก่คอเชิด 3.5โล กว้าง 20 ยาว 40 cm ตัวละ 1,200 บาท

 

ไก่ต้มปลอมคอพับ ขนาด 3 โล กว้าง 19 ยาว 26 cm ตัวละ 1,200 บาท  


ไก่ต้มปลอมคอพับ ขนาด 2 โล กว้าง 17 ยาว 25 cm ตัวละ 1,100 บาท  

 

น่องไก่ตอน ติดสะโพก ปลอมใหญ่ ชิ้นละ 300 ‚ เล็ก ชิ้นละ 150 บาท

 

น่องไก่พะโล้ ติดสะโพก ปลอม ใหญ่ชิ้นละ 300 , เล็ก 150 บาท

 

น่องไก่ทอด ติดสะโพก ปลอม ใหญ่ ชิ้นละ 300 ‚ เล็ก ชิ้นละ 150 บาท

 

น่องไก่ทอดใหญ่ ปลอม ชิ้นละ 200 บาท


 

ไก่ทอด KFC ปลอม ชิ้นละ 150 บาท

 

เป็ดพะโล้ ปั๊วฉ่าย ปลอม ยาว 34 cm ตัวละ 1400 บาท
 

  

เป็ดพะโล้ เป็ดเชอร์รี่ ปลอม ยาว 31 cm ตัวละ 1200 บาท

 

 ขาหมูพะโล้ ปลอม ขนาด 2.2 โล ราคา ขาละ 1,200 บาท

 

คากิ ปลอม ขาละ 150 บาท

 

ขัอคากิ ปลอม ชิ้นละ 100 บาท

 

ขาหมูใส่กะละมัง ปลอม 3,500 บาท ค่าจัดส่ง 200 บาท

 

ไก่ย่างวิเชียน ราคา 1‚300 บาท

 

ไก่พะโล้ปลอม ขนาด 3 โล กว้าง 19 ยาว 26 cm ตัวละ 1,200 บาท

 

ไก่ย่าง ไก่อบ ปลอม ขนาด 3 โล กว้าง 19 ยาว 26 cm  ตัวละ 1‚300 บาท
 

หมูกรอบปลอม A1 กว้าง 24 ยาว 31 cm แผ่นละ 2,000 บาท


หมูกรอบปลอม A2 กว้าง 12 ยาว 31 cm ราคาชิ้นละ 1,200 บาท


หมูกรอบปลอม A3 กว้าง 9 ยาว 31 cm ราคาชิ้นละ 600 บาท

หมูกรอบปลอม A4 กว้าง 8 ยาว 26 cm ราคาชิ้นละ 500 บาท

 


หมูกรอบปลอม B1 กว้าง 28 ยาว 33 cm ชิ้นละ 2‚500 บาท

 

หมูกรอบปลอม B2 กว้าง 17 ยาว 33 cm ชิ้นละ1‚500 บาท

 

หมูกรอบปลอม B3 กว้าง 12 ยาว 29 cm ชิ้นละ 1‚000 บาท

 

หมุกรอบปลอม B4 กว้าง 19 ยาว 28 cm ชิ้นละ 600 บาท

 

หมูกรอบปลอม C1 กว้าง 30 ยาว 36 cm ชิ้นละ 3,000 บาท

 

หมูกรอบปลอม C2 กว้าง 21 ยาว 30 cm ชิ้นละ 1,500 บาท

 

หมูกรอบปลอม C3 กว้าง 13 ยาว 30 cm ชิ้นละ 1,000 บาท

 

หมูกรอบปลอม C4 กว้าง 9 ยาว 29 cm ชิ้นละ 600 บาท

 

หมูกรอบปลอม D1 ขนาด 25x25 cm ชิ้นละ 1‚500 บาท
 

หมูกรอบปลอม D2 ขนาด 13x25 cm ชิ้นละ 700 บาท

 

หมูกรอบปลอม D3 ขนาด 13x15 cm ชิ้นละ 300 บาท

 

หมูแดงA1=500บ.   A2=400บ.       A3=300บ.


หมูแดงB1=500บ.    B2=400บ.    B3=300บ.

      A1=800    A2=400    A3=400    A4=300

กุนเชียงใหญ๋ ยาว26 cm เส้นละ 300 คู่ละ 600 บาท

กุนเชียงเล็ก  ยาว22 cm เส้นละ 250 คู่ละ 500 บาท

 

ป็ดย่างปลอมA ยาว 45 cm ราคาตัวละ 1,200 บาท


เนื้อวัวสด ปลอม ยาว 31 cm ชิ้นละ 1,000 บาท

 

เนื้อหมูสด ปลอม ยาว 31 cm ชิ้นละ 1,000 บาท

 

ผ้าขี้ริ้ว ปลอม ยาว 33 cm ราคา ชิ้นละ 1,000 บาท

 

ตับชิ้นใหญ่ ปลอม ยาว 31 cm ชิ้นละ 1,000 บาท

 
พืชผัก สวนครัว ปลอม  

น้ำแข็งปลอมใหญ่มน ครึ่งกิโลกรัมละ 300 บาท

น้ำแข็งปลอมใหญ่เหลี่ยม ครึ่งกิโลกรัมละ 300 บาท

ผักชีเข้ม ปลอม เนื้อยาง ช่อละ 80 บาท

ผักชี ปลอม เนื้อยาง ช่อละ 100 บาท

กะหล่ำปลีโฟมม่วง เล็ก ปลอม ลูกละ 100 บาท

ใบกระเพรา ปลอม ดินญี่ปุ่น กิ่งละ 50 บาท

เม็ดพริกไทยพวง ดินญี่ปุ่น กิ่งละ 35 บาท

ใบมะกรูด ปลอม ดินญี่ปุ่น กิ่งละ 50 บาท

ตะไคร้ ปลอม ดินญี่ปุ่น ก้านละ 40 บาท

ข้าวโพดอ่อน ปลอม ดินญี่ปุ่น ชิ้นละ 35 บาท

ถั่วงอก ปลอม ดินญี่ปุ่น ขีดละ 150 บาท

มะเขือพวง ปลอม พวงละ 35 บาท

ข่า ดินญี่ปุ่น ปลอม ชิ้นละ 65 บาท

ขิง ปลอม ชิ้นละ 65 บาท

ผักกาดขาวเขียว ลุ้ย  หัวละ 150 บาท

คะน้าเข้ม ดินญี่ปุ่น ปลอม ต้นละ 80 บาท

ผักบุ้ง ดินญี่ปุ่น ปลอม ยาว 33 cm ต้นละ 30 บาท

ผักบุ้งยาว ดินญี่ปุ่น  ยาว 50 cm ต้นละ 35 บาท

ต้นหอม ดินญี่ปุ่น ปลอม ยาว 27 cm ต้นละ 30 บาท

ต้นหอมใหญ่ ดินญี่ปุ่น ยาว 32 cm ต้นละ 60 บาท

ผักหอม ดินญี่ปุ่น ปลอม ช่อละ 80 บาท

คื่นช่าย ปลอม ช่อละ 100 บาท

ผักกวางตุ้ง ไต้หวัน โฟม ใหญ่ 150 เล็ก 100 บาท

ผักกาดขาวหัวบาน มี 6 ใบ หัวละ 160 บาท

มะระ ปลอม เรซิ่น ยาว 35 cm ลูกละ 300 บาท

ถั่วฝักยาวโฟมปลอม 1 มัดมี 6 เส้น มัดละ 150 บาท

กะหล่ำปลี โฟม ปลอม หัวละ 150  บาท

ผ้กกาดขาว เรซิ่น ปลอม หัวละ 300 บาท

กะหล่ำปลี เรซิ่น ปลอม ลูกละ 300 บาท

กะหล่ำปลีม่วง เรซิ่น ปลอม ลูกละ 300 บาท

ผักกาดขาวใหญ่ โฟม ปลอม หัวละ 250 บาท

ผักกาดขาว โฟม ปลอม หัวละ 150 บาท

กระเทียมเม็ด เม็ดละ 7 บาท

กระเทียมช่อ 3 เม็ด ช่อละ 45 บาท

กะหล่ำดอก เรซิ่นปลอม ลูกละ 250 บาท

บร็อคโคลี่ เรซิ่นปลอม ลูกละ 250 บาท

พริกหวาน ปลอม ลูกละ 45 บาท

พริกหวาน ปลอม ลูกละ 45 บาท

พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ ช่อละ 80 บาท

พริกขี้หนูเม็ดเล็ก ช่อละ 60 บาท

พริกชี้ฟ้าปลอมช่อใหญ่ ช่อละ 60 บาท

พริกหนุ่ม พริกชี้ฟ้า ยาว 7.5 นิ้ว เม็ดละ 45 บาท

พริกแห้งพวงใหญ่ พวงละ 150 บาท

พริกแห้งพวงเล็ก พวงละ 80 บาท

กระเทียมพวงเล็ก พวงละ 120 บาท

หอมแดงพวง กระเทียมพวง ปลอมพวงละ 150 บาท

แตงกวา ปลอม ลูกละ 35 บาท

แตงล้าน ปลอม ลูกละ 50 บาท 

แครอทหัวแฉก ปลอม ลูกละ 45 บาท

แครอท ปลอม ลูกละ 45 บาท

แครอทหัวแฉก2 ปลอม ลูกละ 45 บาท

ใบผักหอมยาง ล้างได้ เหนียวทน ใบละ 45 บาท

ไข่ไก่ถูก ปลอม เบอร์ 3 ลูกละ 10 บาท

ไข่ไก่ปลอม เบอร์ 2 ลูกละ 35 บาท

มะเขือเทศเหลี่ยม ปลอม ลูกละ 35 บาท

มะเขือเทศกลม ปลอม ลูกละ 35 บาท

มะเขือเทศกลมอ้วน ปลอม ลูกละ 35 บาท

มะเขือเทศสีดา ปลอม  ลูกละ 15 บาท

หัวหอมใหญ่ ปลอม ลูกละ 45 บาท

หอมแดง หอมแขก ปลอม ลูกละ 45 บาท

มะเขือเปราะ ปลอม ลูกละ 35 บาท

มะกรูด ปลอม ลูกละ 40 บาท

มะนาว ปลอม ลูกละ 35 บาท

หอมแดงพวง 6 เม็ด พวงละ 50 บาท

หัวไชเท้า ปลอม หัวละ 35 บาท

หัวไชเท้าใหญ่ ปลอม หัวละ 45 บาท

มะเขือยาว มะเขือม่วง ปลอม ลูกละ 45 บาท

แอปเปิ้ลปลอม วอชิงตัน ลูกละ 45 บาท

ส้มสายรุ้ง ปลอม ลูกละ 45 บาท

ส้ม ปลอม ลูกละ 45 บาท

แตงโมซีกเล็ก ชิ้นละ 35 บาท

แตงโมซีกใหญ่ ชิ้นละ 45 บาท

สตอเบอรี่ ลูกละ 20 บาท

สตอเบอรี่ ลูกละ 35 บาท

ข้าวโพด ปลอม ฝักละ 45 บาท

ข้าวโพดสุก ปลอม ฝักละ 45 บาท

กล้วยหอมปลอม ใบละ 45 บาท

มะม่วง ปลอม ลูกละ 45 บาท

มะละกอปลอม เล็ก 60 กลาง 150 ใหญ่ 200 บาท

ส้มเขียวหวานมีใบ ปลอม ลูกละ 45 บาท

แคนตาลูปปลอม ลูกละ 150 บาท

ฝรั่งปลอม ลูกละ 45 บาท

มะพร้าวเล็ก ปลอม ลูกละ 80 บาท

มะพร้าวใหญ่ ปลอม ลูกละ 300 บาท

บะหมี่เหลือง เรซิ่น ก้อนละ 50 บาท

สับปะรด ปลอม ลูกละ 150 บาท

ปลาเส้นปลอม ฮือก้วยปลอม เรซิ่น เส้นละ 150 บาท

เกี้ยวทอดปลอม เรซิ่น ชิ้นละ 30 บาท

ปลาเส้นหั่น ฮือก้วยหั่นปลอม เรซิ่น ชิ้นละ 20 บาท

ลูกชิ้นปลา ปลอม ดินญี่ปุ่น ลูกละ 8 บาท

ลูกชิ้นหมู ปลอม ดินญี่ปุ่น ลูกละ 8 บาท

ลูกชิ้นเนื้อ ปลอม ดินญี่ปุ่น ลูกละ 8 บาท

ลูกชิ้นเอ็นหมู ปลอม ดินญี่ปุ่น ลูกละ 8 บาท

ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ ปลอม ดินญี่ปุ่น ลูกละ 8 บาท


พืช ผัก สวนครัว ผลไม้ ปลอม โมเดลพีชผักปลอม

ต้นผักชี,ใบมะกรูด,ต้นคื่นช่าย,ต้นใบกระเพรา,เม็ดพริกไทยพวง,ใบผักหอมยาง,ตระไคร้,ข้าวโพดอ่อน,ถั่วงอก,มะเขือพวง,กระชาย,ขิง,คะน้า,ต้นหอม,ผักบุ้ง,ผักหอม,ผักกาดขาว,ผักกวงตุ้งไต้หวัน,ถั่วฝักยาว,กะหล่ำปลี,กะหล่ำดอก,บร็อกโคลี,มะระ,พริกหวาน,พริกหยวก,พริกขี้หนู,พริกชี้ฟ้า,พริกแห้ง,กระเทียมพวง,หอมแดงพวง,แตงล้าน,แตงกวา,แครอท,ไข่ไก่,มะเขือเทศ,มะเขือเทศสีดา,หอมหัวใหญ่,หอมแดง,หอมแขก,มะนาว,หัวไชเท้า,ข้าวโพด,มะเขือยาว,ส้มสายรุ้ง,แอปเปิ้ล,แตงโมซีก,กล้วยหอม,มะม่วง,มะละกอ,องุ่น,แคนตาลูป,ฝรั่ง,มะพร้าว,สับปะรด ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ 

ลูกชิ้นปลา ปลาเส้น ฮือกล้วย


ลูกชิ้นปลา ปลาเส้น ฮือกล้วย